Đầu phun rửa Italy

Sắp xếp theo:

Đầu phun rửa cao áp RG-21.25HN

11.000.000₫
Đầu phun rửa cao áp RG-21.25HN - Piston gốm - Đầu bơm tráng Niken - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới
Xem nhanh

Đầu phun rửa siêu cao áp SHP-1550N

Liên hệ
Đầu phun rửa siêu cao áp SXW-1535N - Piston gốm - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới

Đầu phun rửa siêu cao áp SXW-21.35N

Liên hệ
Đầu phun rửa siêu cao áp SXW-1535N - Piston gốm - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới

Đầu phun rửa siêu cao áp SXW-1535N

Liên hệ
Đầu phun rửa siêu cao áp SXW-1535N - Piston gốm - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới

Đầu phun rửa cao áp XW-30.20N

Liên hệ
Đầu phun rửa cao áp XW-30.20N - Piston gốm - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới

Đầu phun rửa cao áp XW-26.23N

Liên hệ
Đầu phun rửa cao áp XW-26.23N - Piston gốm - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới

Đầu phun rửa cao áp RK-18.28HN

Liên hệ
Đầu phun rửa cao áp RK-18.28HN - Piston gốm - Đầu bơm tráng Niken - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới

Đầu phun rửa cao áp RK-21.20HN

Liên hệ
Đầu phun rửa cao áp RK-21.20HN - Piston gốm - Đầu bơm tráng Niken - Đầu bơm Italy, được sản xuất bởi công ty máy bơm cao áp hàng đầu thế giới