Đầu phun xịt thấp áp

Sắp xếp theo:

Đầu phun xịt thấp áp thường dùng để phun xịt trong nông nghiệp, tuy nhiên ở VN có thể tận  dụng dùng để làm máy rửa xe !