Điều kiện để được nhập khẩu máy nén khí

04/05/2018
dieu-kien-de-duoc-nhap-khau-may-nen-khi

Hỏi: "Chào anh/chị, anh chi vui lòng cho em một ít thông tin về việc nhập khẩu máy nén khí bên em là doanh nghiệp mới thành lập, Việc nhập khẩu đòi hỏi những điều kiện gì, Và thuế nhâp khẩu là bao nhiêu,  đối với công ty đang là doanh nghiệp mới thành lập bên em có được phép nhập khẩu sản phẩm không?"

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1.    Về chính sách xuất nhập khẩu: Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Chương II Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định: "Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân ):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh"

-    Căn cứ theo quy định tại Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng máy nén khí mới không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

- Căn cứ theo quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng thì mặt hàng máy nén khí mới không thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng khi nhập khẩu.

Như vậy Doanh nghiệp được thực hiện nhập khẩu mặt hàng trên theo thủ tục nhập khẩu thông thường:

- Đối với thủ tục hải quan truyền thống: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đối với thủ tục hải quan điện tử: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu:

Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết bạn đọc phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

- Với mặt hàng “máy nén khí”, bạn đọc có thể tham khảo các mặt hàng trong nhóm 84.14 “Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Bạn đọc có thể tham khảo thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng trên theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN -Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất ACFTA) ban hành kèm theo Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính hoặc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ customs.gov.vn ./.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết.

Trân trọng!

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN