Máy phun rửa chạy xăng

Sắp xếp theo:

Máy phun rửa dùng xăng, máy rửa xe dùng xăng: Thích hợp làm máy dự phòng khí mất điện hoặc phun rửa ở các nơi mà ở đó không có điện lưới hoặc hay phải di chuyển