Máy tháo vỏ xe BOSCH

Sắp xếp theo:

Máy ra vào lốp kiểu không lơ via BOSCH TCE-4490

Liên hệ
Máy ra vào lốp kiểu không lơ via BOSCH TCE-4590. Công nghệ mới nhất. Giúp tháo lắp mọi loại lốp xe !

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470+TCE-330+TLL-130

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe ( máy ra vào lốp ) TCE-4470+TCE-330+TLL-130, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp rất lớn...

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470+TCE-330+TLL-130

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe ( máy ra vào lốp ) TCE-4470+TCE-330+TLL-130, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp rất lớn...

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435+TCE-330+TLL-130

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435+TCE-330+TLL-130, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp lớn...

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435+TCE-330

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435+TCE-330, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp lớn...

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4430+TCE-330

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4430+TCE-330, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp lớn...

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp lớn...

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4430

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4430, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp lớn...

Máy ra vào lốp xe con BOSCH TCE-260+TCE60

80.000.000₫
Máy ra vào lốp xe con BOSCH TCE-260, kiểu máy tự động
Xem nhanh

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4220+TCE200

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4220+TCE200, kiểu máy bán tự động, mâm lớn.... Tay hỗ trợ tháo lốp TCE200

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4420+TCE300

100.000.000₫
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4420+TCE300, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp lớn... Gắn kèm tay hỗ trợ tháo lốp TCE300
Xem nhanh

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4465+TCE320 S12

Liên hệ
Máy tháo vỏ xe ( máy ra vào lốp ) BOSCH TCE-4465, kiểu máy trụ ngả về sau, mâm kẹp lốp rất lớn... Tay hỗ trợ tháo lốp TCE320