Súng xiết bu lông Vessel

Sắp xếp theo:

Súng xiết bu lông 1/2" - GT-1600P

5.500.000₫
GT-1700BX Cỡ đầu lắp khẩu tuýp: 1/2" (12.7mm) Kiểu búa: Búa kép Khả năng xiết bulông Max: 24mm Lực xiết Max: 540 N.m Tốc độ không tải: 7000 v/p Lượng khí tiêu thụ: 530 l
Xem nhanh

Súng xiết bu lông 3/4" - GT-2000P

6.500.000₫
Súng xiết bu lông 3/4" - GT-2000P Cỡ đầu lắp khẩu tuýp: 3/4" (19mm) Kiểu búa: Có chốt Khả năng xiết bulông Max: 30mm Lực xiết Max: 441 N.m Tốc độ không tải: 5000 v/p Lượng khí tiêu thụ: 0.45m3/p Chều dài toàn bộ: 240mm Trọng lượng: 4.3kg Cỡ dây khí và...
Xem nhanh

Súng xiết bu lông 1" - GT-S32RW

20.600.000₫
Model No: GT-S32RW Cỡ đầu lắp khẩu tuýp: 1" (25.4mm) Kiểu búa: Hai búa Khả năng xiết bulông Max: 33mm Lực xiết Max: 1300 N.m Tốc độ không tải: 3600 v/p Trọng lượng: 13.1k
Xem nhanh

Súng xiết bu lông 3/4" - GT-S20RW

9.500.000₫
Model No: GT-S20RW Cỡ đầu lắp khẩu tuýp: 3/4" (19mm) Kiểu búa: Hai búa Khả năng xiết bulông Max: 20mm Lực xiết Max: 610 N.m Tốc độ không tải: 4800 v/p Trọng lượng: 5.4kg<
Xem nhanh

Súng xiết bu lông 1" - GT-4200P

16.000.000₫
Model No: GT-4200P Cỡ đầu lắp khẩu tuýp: 1" (25.4mm) Kiểu búa: Có chốt Khả năng xiết bulông Max: 45mm Lực xiết Max: 2700 N.m Tốc độ không tải: 2500 v/p Lượng khí tiêu thụ
Xem nhanh

Súng xiết bu lông 1" - GT-S45R

14.000.000₫
Model No: GT-S45R Cỡ đầu lắp khẩu tuýp:1" (25.4mm) Kiểu búa: Có chốt Khả năng xiết bulông Max: 45mm Lực xiết Max: 2700 N.m Tốc độ không tải: 3200 v/p Lượng khí tiêu thụ:
Xem nhanh

Súng xiết bu lông 1" - GT-S55R

16.500.000₫
Model No: GT-S55R Cỡ đầu lắp khẩu tuýp: 1" (25.4mm) Kiểu búa: Liền chốt Khả năng xiết bulông Max: 55mm Lực xiết Max: 3100 N.m Tốc độ không tải: 2800 v/p Lượng khí tiêu th
Xem nhanh